samsung electronics
Samsung Display dự định đầu tư thêm 2,5 tỷ USD vào Việt Nam
Samsung Electronics cân nhắc tách làm đôi?