quy trình xả lũ
Phát hiện hàng loạt sai phạm của thủy điện Hố Hô
Chưa thể kết luật thủy điện Hố Hô xả lũ gây ngập lụt
Bộ TN&MT kiểm tra đột xuất thủy điện Hố Hô
Bộ Công Thương điều tra việc xả lũ của thủy điện Hố Hô