quỹ bình ổn giá
Petrolimex công bố số dư quỹ bình ổn xăng dầu là 3.251 tỷ đồng
3 tháng xài hết 3.800 tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu
Mỗi ngày Petrolimex ‘tiêu’ hết 10 tỷ đồng tiền quỹ bình ổn giá
Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư gần 4.000 tỷ đồng