phan thị hồng nhi
Vợ Năm Quẹo và của hồi môn tình quê
‘Giàu thì không giàu nhưng được hưởng phước’