phạm phú ngọc trai
Sức lan tỏa của ‘Vòng Tay Lớn’
Doanh nghiệp Việt Nam cần gánh vác vai trò  của mình
Phạm Phú Ngọc Trai: Vài cảm nhận về một buổi lễ đặc biệt