nhà máy sản xuất ôtô
Tesla xây dựng nhà máy sản xuất ôtô điện tại Trung Quốc