Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Lọc dầu Dung Quất có nguy cơ ế hàng triệu m3 xăng