người hóng chuyện
‘Định vị đúng, tránh phân khúc có đối thủ cạnh tranh là công an’
Bản hợp đồng hoàn hảo
‘Mọi chiếc xe sinh ra đời đều bình đẳng’
Thơ chúc tết
Khỉ làm gì?
Lạ
Không chừa một thứ gì
‘Sờ cái tròn tròn’
Con vật của năm