Nghị định 109
Trình Chính phủ sửa nghị định xuất khẩu gạo
Giảm quyền của VFA, loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Cuộc chiến gạo đến hồi nóng và ‘thách thức 109’ của Việt Nam
VCCI đề nghị tiếp tục giảm quy định về xuất khẩu gạo
Những quy hoạch ‘cười ra nước mắt’
Dự thảo nghị định 109 sửa đổi, đã thấy tinh thần kiến tạo nhưng…
Nông dân cần có đại diện tham gia điều hành xuất khẩu gạo
Dự thảo sửa đổi Nghị định 109 bãi bỏ nhiều ‘điều kiện’ xuất khẩu gạo
Kiến nghị sửa đổi cơ bản Nghị định 109 về xuất khẩu gạo
Các đại gia đổ tiền vào bệnh viện tư
‘Giấy phép xuất khẩu gạo tốn 20.000 USD’ là không đúng sự thật
Nghị định 109 trao đặc quyền cho Hiệp hội Lương thực
‘Tôi tuyên bố hủy bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo’
‘Phá xiềng’ để đổi mệnh lúa gạo
Bộ Công Thương xác minh thông tin tốn 20.000 USD xin giấy phép xuất khẩu gạo
Sửa Nghị định 109: ‘Ngành gạo cần học ngành cá tra’
Cán bộ y tế Nhà nước không được đứng đầu bệnh viện tư nhân
Bắt đầu rà soát Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo
Năm 2017 sẽ xây dựng nghị định thay thế Nghị định 109
Bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo là ‘chưa đủ’