ngày thần tài
Người mua vàng lỗ gần 1 triệu đồng/lượng sau ngày Thần Tài
Lượng vàng giao dịch ngày Thần tài tăng gấp đôi so với năm trước
Cá lóc nướng, bông vạn thọ đắt hàng ngày Thần Tài
Giá vàng giảm sau ngày Thần Tài