master card
VIB lên tiếng vụ chủ thẻ mất 1.526 USD còn bị phạt 88 triệu
Tiêu dùng qua thẻ sao chưa hấp dẫn?
Người Việt bắt đầu quen với thanh toán bằng thẻ