luật giáo dục
Không quy định bảng lương riêng cho nhà giáo
Thủ tướng yêu cầu quy định rõ việc dùng sách giáo khoa vào trong luật
Tư duy đồng phục kiểu ‘chiếc giường Procuste’
Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt trong vài năm tới
Đề xuất bỏ biên chế vĩnh viễn với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên công lập
Chính phủ thống nhất miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS
Sửa đổi Luật Giáo dục: Nhà giáo là nghề có thu nhập cao, có thang, bảng lương riêng?
Học phí đại học chuyển sang giá dịch vụ
Đề xuất miễn học phí đến lớp 9, nhà giáo hưởng lương cao nhất