lao dốc
Thị trường chứng khoán ‘ngập trong sắc đỏ’