lãng phí thực phẩm
Một startup Israel giành được khoản tài trợ 2 triệu USD cho phần mềm chống lãng phí thực phẩm