lãng phí đồ ăn
Gần 150.000 tấn lương thực bị vứt bỏ mỗi ngày tại Mỹ
Đông lạnh thức ăn có lợi ích gì?
Hiểu sai về ‘đát’ làm lãng phí đồ ăn