làm thương hiệu
Kinh doanh văn hoá với Kpop và… kimchi
Đã nghèo mà gia tài lại treo gác bếp…
Cay mắt hạt tiêu Chư Sê