kiểm tra chuyên ngành
‘Thủ tục được cắt giảm khiến doanh nghiệp mừng rơi nước mắt’
Doanh nghiệp sạt nghiệp vì quy định ‘sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng’
Hải quan kết nối kiểu nửa vời, doanh nghiệp kêu khổ vì phải chạy vạy
Bộ KHĐT công bố số liệu ‘giật mình’ về chi phí của DN
Hàng dệt may phải công bố hợp quy về formaldehyt
Các Bộ thống nhất giảm một nửa các mặt hàng phải kiểm tra
Mỏi mòn chờ sửa quy định kiểm tra chuyên ngành
Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm hàng loạt loại phí
Hơn 110 mặt hàng không còn phải kiểm tra chất lượng
‘Đừng để doanh nghiệp chán không muốn phản ánh’
Mỗi năm, DN phải bỏ ra hơn 14.000 tỉ đồng cho thủ tục quản lý chuyên ngành
Cải cách kiểm tra chuyên ngành: còn khoảng cách rất lớn với yêu cầu của Chính phủ
Doanh nghiệp tiếp tục ‘phàn nàn’ về kiểm tra chuyên ngành
Phó Thủ tướng muốn chấm dứt tình trạng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo
Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị sửa quy định kiểm tra chuyên ngành
Kể khổ cuối năm
Rà soát lại hoạt động kiểm tra chuyên ngành tập trung
Bộ Tài chính đề nghị 11 Bộ xử lý nút thắt ‘kiểm tra chuyên ngành’
Các bộ ngành vẫn không từ bỏ kiểm tra chuyên ngành
Doanh nghiệp khổ sở vì ‘kiểm tra chuyên ngành’