fed tăng lãi suất
Tỷ giá sẽ không tăng sốc?
Thiếu vốn trung dài hạn khiến áp lực tăng lãi suất rất lớn
Việt Nam chưa gặp sức ép tăng tỷ giá trong vòng 3 tháng tới