fao
Giá lương thực toàn cầu có thể bị đẩy lên cao hơn
FAO: Các siêu thị góp phần dẫn đến khủng hoảng lương thực
Mỗi năm thế giới mất 940 tỷ USD vì thất thoát thực phẩm