dự án ma
Kiểm tra dự án ‘trên giấy’ Alibaba Tây Bắc Củ Chi
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cảnh báo dự án ‘ma’ Alibaba Tây Bắc huyện Củ Chi