đồng hồ hiệu
TP.HCM: Tịch thu đồng hồ ‘hàng hiệu’ Omega, Rolex, Hublot không rõ xuất xứ