doanh nghiệp nhà nước
Bộ Công Thương sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
CPTPP: Doanh nghiệp nhà nước có doanh thu trên 16.000 tỷ hết vị thế độc quyền
Làm sao để Việt Nam có doanh nghiệp nằm trong Top 500 toàn cầu?
Doanh nghiệp nhà nước sẽ lại giữ vai trò chủ đạo hơn ở Trung Quốc?
Siêu ủy ban quản vốn nhà nước tại 19 DN có tổng tài sản 2,3 triệu tỷ đồng
‘Thị trường, thị trường và thị trường hơn’
Doanh nghiệp nội cũng chuyển giá
‘Hệ thống giám sát doanh nghiệp nhà nước còn nhiều vấn đề’
Cổ phần hóa, cần biện pháp mạnh
Doanh nghiệp nhà nước – Hiệu quả chưa tương xứng nguồn lực
Các doanh nghiệp nhà nước lớn đã đầu tư ra nước ngoài hơn 7 tỷ USD
Thành lập Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
‘Chặn cửa’ thất thoát đất vàng
Gần hết năm, cổ phần hóa DNNN chưa đạt 50% kế hoạch
Thoái vốn tại hàng loạt công ty, VNPT sẽ thu về hơn 1.000 tỷ đồng
Vẫn là chuyện cơ chế giám sát DNNN
Quân đội làm kinh tế cần rạch ròi, bình đẳng
Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia đã vượt giới hạn cho phép
Doanh nghiệp nhà nước: ‘cấp bách đổi mới’ đến bao giờ?
Phát triển kinh tế tư nhân: cần gắn kết cả 3 trụ cột