điều kiện kinh doanh
Tại sao phải đóng thuế nuôi cán bộ gây cản trở cho mình?
Bà Phạm Chi Lan: Đổi tư duy để xóa ‘giấy phép con’
‘Đất nước và người dân cần những người đang giữ những cương vị như tôi phải hành động’
Bộ Công Thương: Sẽ không mọc thêm giấy phép con
Bộ Nông nghiệp sẽ bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh
Dự thảo Nghị quyết 01/2018: cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh
Bộ Xây dựng muốn cắt bỏ 40% điều kiện kinh doanh
Đề nghị bãi bỏ điều kiện kinh doanh với 21 ngành nghề
Bộ NN&PTNT công bố cắt giảm hàng loạt điều kiện, giấy phép
Phân tích: Cuộc chiến taxi nhìn từ ‘điều kiện kinh doanh’
Chính phủ yêu cầu các Bộ xóa bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh
Nhà nước vẫn còn nghiện quản
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục cắt bỏ các điều kiện kinh doanh
Bộ Công Thương đã có bước đi can đảm, nhưng còn nhiều thách thức
Bộ Công Thương công bố cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh
Bộ Công Thương: Sẽ cắt giảm khoảng 600 điều kiện kinh doanh
6 hệ lụy với nền kinh tế từ ‘điều kiện kinh doanh’ bất cập
Điều kiện kinh doanh – ‘rừng đinh’ dưới bánh ô tô
Những điều kiện kinh doanh trái luật và không cần thiết
Xóa giấy phép con: ‘rất dễ nếu các Bộ trưởng ủng hộ’