điện than duyên hải
Vấn đề: Xử lý tro, xỉ than nhiệt điện không đơn giản
Năng lượng tái tạo sao khó hoà lưới điện quốc gia?
Đến lượt Trà Vinh lo không có nơi chứa tro xỉ điện than Duyên Hải
ĐBSCL: Cần hàng ngàn tỷ đồng cho hệ thống truyền tải điện
​Kiến nghị dừng các dự án nhiệt điện than
Bất an điện than Duyên Hải