Điện máy Xanh
Thế Giới Di Động và bài toán bán lẻ chạm ngưỡng bão hòa
Thế Giới Di Động thu nghìn tỷ đồng nhờ bán nồi niêu, xoong chảo
Thế Giới Di Động thử nghiệm mô hình bán hàng ‘2 mức giá’
Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu 8 tỷ USD
Phía sau chiếc điện thoại
Sóng ngầm trong bán lẻ điện máy
Năm 2016, Điện máy Xanh đuổi kịp Nguyễn Kim
Cạnh tranh trên thị trường điện máy ngày càng khốc liệt
Thị trường điện máy bắt đầu chậm lại…
Khuyến mãi cuối năm: ‘Nói một đằng, làm một nẻo’
Điện máy Xanh … “Bắc tiến”