dịch vụ vận tải
Lúa gạo và hải sản Việt thua trên sân nhà vì dịch vụ logistics kém?
Giảm 1% phí logistics, ĐBSCL tiết kiệm 2.000 tỷ đồng/năm
Logistics: Yếu tố cần và đủ để thúc đẩy ĐBSCL phát triển