dầu thô
Đề xuất miễn thuế nhập khẩu dầu thô, khoáng sản
Dầu thô tiếp tục mất giá
Thị trường dầu thô sẽ biến động ra sao năm 2018?
Nga lãi 11 tỷ USD sau 35 năm liên doanh khai thác dầu tại Việt Nam
Múc thêm 2 triệu tấn dầu thô để kích thích tăng trưởng?