cúm a/h1n1
Vĩnh Long có 6 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1
Ổ dịch cúm A/H1N1 ở TP.HCM đã được khống chế
Người đầu tiên ở TP.HCM tử vong vì cúm A/H1N1