công chức
Đề nghị tăng ngay 1,8 lần thu nhập đối với công chức
2.340 tỷ đồng tăng thu nhập cho công chức TP.HCM trong năm 2018
Dư biên chế nhìn đâu cũng thấy
380 tỷ đồng động viên 1.062 công chức TP.HCM tinh giản biên chế
Bộ máy đang được… nuôi như thế nào?
Cách tính lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2017
Hầu hết công chức có thể thay bằng robot
Sắp hết thời công chức ngồi phòng lạnh ‘hành doanh nghiệp’?
Từ 1/5, tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng
TPHCM chỉ có 78 cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ