chủ tịch ubnd tphcm
Chủ tịch UBND TPHCM: ‘Nâng cao năng lực hàng Việt Nam là nhiệm vụ hàng đầu’
Phạm Phú Ngọc Trai: Vài cảm nhận về một buổi lễ đặc biệt