chiết khấu cao
Muốn vào siêu thị DN nội phải ‘ngậm bồ hòn’ chịu chiết khấu cao?
Nhà nước không can thiệp vụ Big C đòi chiết khấu cao