chia sẻ xe đạp
Startup chia sẻ xe đạp được Alibaba rót vốn trước bờ vực phá sản
Khi xe đạp dùng chung trở thành nỗi phiền toái
Mô hình chia sẻ xe đạp bắt đầu thấy ‘khó thở’
Mỹ – Trung: chiến tranh xe đạp
Sự sụp đổ của ngành chia sẻ xe đạp ở Trung Quốc