chậm chuyến
Hơn 21.000 chuyến bay bị chậm, hủy trong 6 tháng
Hơn nửa tháng khu vực phía Nam có 1.046 chuyến bay trễ giờ