cây xanh
Biết chết nhưng vẫn cứ trồng!
Cây xanh mà biết nói năng…
Năm 2016, TPHCM trồng được gần 1 triệu cây xanh
Hà Nội ‘dịch chuyển’ 106 cây xanh trên đường Kim Mã
Sống gần nhiều cây xanh, phụ nữ sống lâu hơn
Hà Nội thuê chuyên gia ngoại và mua cưa 1,5 tỷ đồng cắt, tỉa cây
Hà Nội cử người đi Trung Quốc học cắt tỉa cây xanh