cảng hàng không vân đồn
Bộ GTVT trình Chính phủ đề nghị mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn