cá thu
Cận Tết, ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá thu, cá bè