Burger King
Các ông lớn fastfood ‘vỡ mộng’ tại thị trường Việt Nam?
Người Sài Gòn vẫn chưa chọn burger