bộ quốc phòng
Bộ Quốc phòng công bố kế hoạch sử dụng đất sân bay Tân Sơn Nhất
Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất
Thủ tướng kết luận về sân golf bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất
Khi có nhu cầu về quốc phòng, sẽ thu hồi vô điều kiện sân golf ​
Thu hồi sân golf gần sân bay Tân Sơn Nhất trong khi chờ đợi Long Thành?
Bộ Quốc phòng bàn giao 21 ha đất để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
Sáu phương án mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất
Đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay CASA
Đưa mảnh vỡ của máy bay CASA về đất liền
TCT 319 Bộ Quốc phòng thầu xây dựng bệnh viện 2.500 tỷ
Viettel được tăng vốn điều lệ lên 300.000 tỷ đồng