bỏ hút thuốc lá
Tử vong do ung thư tại Mỹ giảm tới 25% trong 25 năm qua