bồ đào nha
Các lữ đoàn dê chống cháy rừng chết người ở Bồ Đào Nha
Thử thuốc, làm thế nào để an toàn hơn?