Bamboo Airways
Bamboo Airways hoàn tất giấy phép để cất cánh
Hãng hàng không Bamboo Airways chính thức nhận giấy phép bay
Thủ tướng đồng ý đề nghị cấp phép bay cho Bamboo Airways
Bamboo Airways lỡ hẹn bay, lùi lịch cất cánh vào cuối quý 4/2018
Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways