áp lực tỷ giá
FED tăng lãi suất: Cán cân thương mại chịu áp lực tỷ giá và kiều hối có thể chậm lại
Thiếu vốn trung dài hạn khiến áp lực tăng lãi suất rất lớn
Việt Nam chưa gặp sức ép tăng tỷ giá trong vòng 3 tháng tới